Snížení dotace na zmírnění škod způsobeným suchem na zemědělských plodinách v roce 2017 a pojistitelnost trvalých travní

Publikováno: 28. 6. 2018

Vzhledem k četným dotazům upozorňujeme žadatele, že pro přiznání dotace v plné výši je i v případě trvalých travních porostů třeba předložit potvrzení o nepojistitelnosti nejen vůči suchu, ale stejně jako u jiných plodin proti poškození jakýmkoli klimatickým jevem. 

Snížení dotace na zmírnění škod způsobeným suchem na zemědělských plodinách v roce 2017 a pojistitelnost trvalých travní

Mezi takové jevy patří např. i krupobití či požár.

Dále informujeme, že pojistitelnost trvalých travních porostů vůči klimatickým jevům byla ověřena u pojišťoven zaměřujících se na zemědělské pojištění, které potvrdily, že se i trvalé travní porosty dají pojistit proti krupobití. Pokud tedy některá z pojišťoven pojištění nenabízí, neznamená to, že sjednání pojištění nemůže nabízet pojišťovna jiná a trvalé travní porosty pojistitelné jsou.

Z výše uvedených důvodů nelze pro plnou výši dotace uznat potvrzení ve znění, že trvalé travní plodiny nelze pojistit pouze na riziko sucho, stejně jako potvrzení, že daná pojišťovna žádné pojištění TTP nenabízí.

Pokud tedy žadatel nemá sjednané pojištění trvalých travních porostů minimálně proti krupobití, musí si požadavek na dotaci snížit        o 50 %.

Dotčená podmínka je uvedena v části B, titulu S.1.2., písm. D), Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017.

Zdroj: SZIF