Příjem žádostí pro dotační titul „Sucho 2017“

Publikováno: 18. 6. 2018

V pondělí 18. června začal Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijímat žádosti na mimořádný dotační program týkající se zmírnění škod způsobených suchem. 

Příjem žádostí pro dotační titul „Sucho 2017“

Cílem této podpory je částečná kompenzace za následky sucha v loňském roce. Nárok na odškodnění mají pěstitelé tržních a krmných plodin. Mezi žadatele budou rozděleny 2 miliardy korun.

Příjem žádostí na sucho v roce 2017 probíhá od 18. do 29. června.

Nárok na odškodnění mají pěstitelé, kterým se v důsledku loňského sucha snížila produkce plodin o více než 30 procent v porovnání s průměrem posledních tří let. Kompenzace jsou zaměřeny na nejvíce poškozené plodiny, jejichž minimální výměra je 1 ha. Z tržních plodin (program S.1.1.) se jedná o pšenici ozimou i jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, kukuřici na zrno, oves, žito, triticale, řepku, slunečnici, mák, cukrovou řepu a brambory. Z krmných plodin (program S.1.2.) se dotace vztahuje na kukuřici (kromě kukuřice na zrno) a trvalé travní porosty ve vazbě na chov hospodářských zvířat.

Pro stanovení sazeb na kompenzaci pěstitelům za škody způsobené suchem je vymezeno dvousazbové odškodnění:

a) při poškození plodin v rozsahu větším než 30 %, max. však 50 % – sazba ve výši do 10 % normativních nákladů,

b) při poškození v rozsahu větším než 50 % – sazba ve výši do 20 % normativních nákladů.

Žádosti přijímá SZIF prostřednictvím svých 65 okresních pracovišť – Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL), jejichž seznam je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz v kontaktech. Pro žadatele o dotace připravilo Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se SZIF návodný manuál v podobě metodického pokynu a tabulky s možností výpočtu dotace, které mohou být využity při podání vlastní žádosti. Tento pokyn a tabulky jsou k dispozici rovněž na webových stránkách SZIF, v sekci Národní dotace, Řešení rizik a krizí v zemědělství, v části Ke stažení / Sucho 2017.

Zdroj: SZIF