Příjem Jednotné žádosti 2018 – poslední možnost podání

Publikováno: 7. 6. 2018

Upozorňujeme všechny žadatele, kteří nepodali Jednotnou žádost pro rok 2018, že 11. června končí možnost pozdního podání. Řádný příjem byl ukončen 15. května, žadatelé mají ale ještě po tomto termínu šanci na pozdní podání, a to až do 11. června. V tomto případě však platí sankci ve výši 1 % za každý pracovní den.

Zdroj: SZIF