Zakládání stájí v Integrovaném zemědělském registru

Publikováno: 17. 4. 2018

Pokud potřebujete ve svém hospodářství založit novou stáj, lze to provést dvěma způsoby: 1) Pokud používáte stájový registr vedený v Registru zvířat na Portálu farmáře, lze novou stáj založit na záložce Stáje. Pokud máte aktivní tento stájový registr nelze pohyby zvířat do Ústřední evidence hlásit jiným způsobem. 2) Pokud změny zvířat hlásíte do Ústřední evidence jiným způsobem (papír, datový soubor, webová služba, externí software) lze novou stáj vytvořit tak, že na ni odsunete ze stávající stáje zvířata. Zároveň tato zvířata musíte na novou stáj přisunout. V případě, že stáj využíváte i v rámci jednotlivých dotačních titulů, je nezbytné přesuny zvířat mezi těmito stájemi hlásit v předepsané lhůtě, tj. do 7 dnů.

Zdroj: MZE