Termín uzávěrky 4. výzvy Fondu malých projektů

Publikováno: 5. 4. 2018

Jihočeská Silva Nortica informuje o termínu uzávěrky 4. výzvy pro podání žádostí o podporu z FMP pro realizaci malých projektů

přeshraniční česko-rakouské spolupráce.

Termín uzávěrky je 22. června 2018 ve 14:00 hodin.

Dále upozorňujeme na změny v dokumentech:

Žádost FMP - Verze 4 / 24. 3. 2018

Směrnice pro žadatele - Verze 4 / 24. 3. 2018

Check-list kvality - Verze 2

Soupiska výdajů - Verze 2

Při podávání Žádosti o podporu z FMP je nutno používat aktuální verze dokumentů!

Zdroj: Silva Nortica