Programové dotace Jihočeského kraje v roce 2018

Publikováno: 9. 1. 2018

Programové dotace Jihočeského kraje v roce 2018

Grantové programy pro rok 2018, které připravil Jihočeský kraj (dále JK),  jsou zveřejněny  v letáku na  webových stránkách kraje

http://www.kraj-jihocesky.cz/1154/programove_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

V letáku naleznete názvy jednotlivých programů, termíny podání, výše finanční alokace a další. Struktura dotačních programů, stejně jako způsob jejich administrace je obdobný, jako v minulých letech.

Po zveřejnění podmínek grantového nebo příspěvkového programu nastává období pro příjem žádostí s pevně stanoveným termínem ukončení příjmu žádostí. Po uplynutí tohoto termínu následuje období hodnocení podaných žádostí. Celý proces je zakončen schválením konkrétních finančních částek konkrétním žadatelům.

Zdroj: JK, RAK JK