Příručka - Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2017

Publikováno: 13. 6. 2017

Pro rok 2017 je připravená příručka určená zejména zemědělským subjektům, které žádají o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem. Příručka obsahuje aktuální nastavení pravidel a podmínek Kontrol podmíněnosti pro rok 2017. Příručka bude zemědělské veřejnosti k dispozici také v tištěné formě nebo na nosičích CD prostřednictvím Regionálních odborů SZIF, je možné si ji stáhnout na webových stránkách http://eagri.cz/public/web/file/537882/Kontrola_podminenosti_2017_finalni_verze.pdf

 

Zdroj: MZE