Termíny školení v rámci mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné

Publikováno: 16. 1. 2017

(II. balíček)
Ministerstvo zemědělství bude pořádat vzdělávací akce určené pro chovatele dojnic a prasnic, kterým byla na konci roku 2016 schválena žádost o mimořádnou podporu na přizpůsobení a v žádosti se zavázali splnit podmínku absolvovat do 30. 4. 2017 školení organizované Ministerstvem zemědělství o finančních nástrojích a řízení rizik.

Žadatel  o mimořádnou  podporu  doručí  SZIF  do 30.  6.  2017 potvrzení – informaci o splnění závazku. Pozvánka na vzdělávací akci „Školení o finančních nástrojích a řízení rizik pro chovatele dojnic a prasnic" - http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1484234646976.pdf.


Zdůrazňujeme žadatelům, že pokud se nezúčastní školení a nebudou držiteli certifikátu, který nedoručí dle §7 Nařízení vlády č. 365/2016 Sb. do  30. 6.  2017 na  adresu  SZIF,  bude  s nimi zahájeno správní řízení o vrácení celé obdržené dotace.


Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR