Příslovečná variace na kalorické téma.

Publikováno: 23. 9. 2016

Současné příběhy na téma zacházení se zbytky a přebytky jídla jsou na první pohled výživnou porcí pro ekologické vlky. Ovšem s projímavým a „zubyvylamujícím“ účinkem. Koza z nich vyjde celá.

Příslovečná variace na kalorické téma.

V prvním případě  státní veterinární dozorci v souladu s platnou legislativou pranýřují moravskou školní jídelnu za odevzdávání jídelních zbytků místnímu myslivcovi pro psa. Kuchařky by se prý bývaly rozporu se zákonem vyhnuly, jen kdyby „kamizolovaný“ odběratel měl čoklů celou smečku. Jedna psí morda údajně není ke konzumaci nedojedených dětských porcí oprávněná a stravovací zařízení si musí jejich likvidaci zajistit skrze specializovanou firmu. Za poplatek samozřejmě. K tomu pořídit specializovaný kontejner. O deformaci veřejného stravování svědčí i předpisy komplikující obohacení školních jídelníčků o výpěstky ze školních zahrad,  slouživších  pro praktickou výuku.

 Takže po jídle ze společných stravoven nesmí štěknout ani pes a jablko musí padat hodně daleko od školního stromu.   

Co je psům a dětem zapovězeno, mohou si z vůle „ekoblbické“ dovolit u nás dovolit brouci. Zatímco obyvatelům Národního parku Šumava, obklopeným chráněnými lesními hvozdy, je zapovězeno pořizovat si v okolí kamen palivo na otop, lýkožrout obecný se zde chráněným dřevem protekčně futruje a nechává za sebou milióny umrlých stromů.

Kůrovec se může přežírat, lidem se to nemusí vyplatit. V několika v Německu se nacházejících podnicích, zaměřených na orientální kuchyni, nejprve  lákají zákazníky k jídelní rozmařilosti paušálním vstupným, aby je pak za plýtvání kaloriemi potrestali pokutou za nedojedené porce.

 Holt tak dlouho se chodí s talířem pro jídlo, až se eura utrhnou.

Evropská unie se „po svém“ vypořádává i s přetékajícím důsledkem regulace agrárního odvětví ve smyslu „hrnečku vař!“ Například producentům mléka, momentálně decimovaným nízkými výkupními cenami, nabízí podporu ve výši 14 EUR za každý hektolitr mléka, o který sníží své dodávky na trh. Vzhledem k tomu, že jsou čeští zemědělci v současnosti víceméně závislí na dotační výživě, doufám, že nedospějí k naplnění pořekadla: Co nás živí, to nás zničí…

HANA ŠŤASTNÁ