Formuláře pro mimořádnou podporu dojnic a prasnic 2016

Publikováno: 18. 1. 2016

Upozorňujeme žadatele o mimořádnou podporu pro zemědělce v odvětví  živočišné výroby,

dle nařízení vlády č. 366/2015 Sb., že formuláře žádosti jsou již k dispozici.

 

Naleznete je na webových stránkách

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fkomodity%2Fzv%2F00%2F1452763190240%2F1452842505897.pdf. a nebo portálu farmáře.

K žádosti se nemusí, dle informací Ing. Veselé Ilony z Regionálního odboru státního intervenčního zemědělského fondu v Českých Budějovicích  referentky Oddělení příjmu žádostí a LPIS, žádné další přílohy dokládat.

Žádosti bude administrovat SZIF. Zemědělci je mohou zasílat od 15. do 31. ledna 2016.

Zdroj: RAK JK