Dotační programy Jihočeského kraje na podporu včelařů, rybářů i výstav hospodářských zvířat v roce 2016

Publikováno: 30. 11. 2015

Rada Jihočeského kraje na svém zasedání poslední listopadový týden schválila některé dotační programy podporující rozvoj venkova našeho regionu.

Dotační programy Jihočeského kraje na podporu včelařů, rybářů i výstav hospodářských zvířat v roce 2016

Od 4.1.2016 budou přijímány žádosti v rámci opatření Rozvoj venkova a krajiny rozdělené do jednotlivých podopatření:

 

 • Část podopatření 2.A. Podpora chovu ryb ve vodních tocích

Žadatelem (příjemcem dotace) může být:

 • uživatel rybářského revíru (rybářského revíru, nacházejícího se na vodním toku, který je v obvodu působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje),
 • rybářské svazy (sdružení) mající sídlo na území Jihočeského kraje a mající na starosti rybářské obhospodařování rybářského revíru nacházejícího se na vodním toku, který je v obvodu působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje.

 

Uznatelné jsou následující přímé výdaje:

 • náklady na nákup těchto druhů ryb: pstruh obecný, lipan podhorní, candát obecný, parma říční,podoustev říční (nosák), ostroretka stěhovavá, jelec tloušť a náklady spojené s jejich vypouštěním do toků (např. dopravné, veter. vyšetření), podmínkou uznání nákladů je oznámení žadatele kdy a kde dojde k vypouštění ryb do vodního toku, a to minimálně 5 dní před vlastním vypuštěním.

 

 • Část podopatření 2.B - Podpora včelařů

Žadatelem (příjemcem dotace) může být:

Fyzické osoby starší 18 let začínající s chovem včel nebo fyzické osoby starší 18 let, jejichž včelstva byla utracena na základě rozhodnutí KVS o zdolání nebezpečné nákazy MVP, na území Jihočeského kraje a splňující tato kritéria:

 • zájem o včelaření a členství v organizaci – doložené vyjádřením místně příslušné registrované včelařské organizace (např. ČSV a PSNV) s uvedeným datem vzniku členstvím a trvající v lednu 2016 nejdéle 3 roky (platí pouze pro začínající včelaře),
 • zájem o včelaření, který se doloží čestným prohlášením žadatele (platí pouze pro stávající včelaře),
 • přímá odpovědnost za přípravu a realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník,
 • podání maximálně 1 projektového návrhu.

 

Uznatelné výdaje

Uznatelné náklady musí být vynaloženy od 1. 4. 2016 do 31. 8. 2016.

Uznatelné jsou pouze následující náklady:

 • nákup max. 4 ks úlů nástavkových s oddělitelným dnem,            1 ks             cca         3 000,- Kč
 • v případě nákupu jiného typu úlu než nástavkového,                                                max.   4 200,-  Kč                                       max.  2500 Kč za 1 úl
 •  nákup oddělku s matkou nebo s matkou F1 - min. 5 rámků         1 ks              cca            750,- Kč
 • nákup včelstva s matkou nebo s matkou F1 - min. 10 rámků        1 ks              cca         1 500,- Kč

 

 • Část podopatření 2.C - Podpora organizace regionálních výstav hospodářských zvířat

Žadatelem (příjemcem dotace) může být:

Právnická osoba podnikající, která splňuje obecné podmínky uvedené v odstavci 2.2. Podmínkou je místo realizace výstavy v Jihočeském kraji a zároveň také vystavovatelé musejí být z Jihočeského kraje.

Uznatelné jsou pouze následující výdaje:

 • na pronájem plochy pro vystavované exempláře,
 • na organizační náklady zajištěné dodavatelským způsobem (např. náklady na krmení, veterinární činnost, zapůjčení a doprava ohradníků, příprava a úklid výstaviště, pojištění výstavy).

Příjem žádostí bude ukončen 15.1.2016. Podrobné informace, kontakty a formuláře naleznete na webových stránkách http:

http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm.

 

 

Zdroj: RAK JK