Metodický pokyn č. 2/2015 - pravidla pro udělování výjimek EZ v případě katastrofických událostí

Publikováno: 14. 10. 2015

Ministerstvo zemědělství přehodnotilo podmínky pro udělování výjimek na zkrmování konvenčních krmiv zvířaty v ekologickém chovu. Dosud bylo možné certifikovat a uvádět na trh produkci těchto zvířat jako bio až po uplynutí "minimální doby chovu" od ukončení zkrmování konvenčních krmiv. Vzhledem k tomu, že tato podmínka přesahovala rámec požadavků legislativy a s přihlédnutím k výskytu extrémního sucha v ČR v roce 2015, se Ministerstvo zemědělství rozhodlo vydat tento metodický pokyn.

Znění celého textu naleznete na stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktuality/metodicky-pokyn-c-2-2015-pravidla-pro.html.

Zdroj:  MZe