Další možnost pro regionální zemědělce a potravináře zvýšit konkurenceschopnost

Publikováno: 8. 2. 2015

Jihočeský kraj dne 6. února 2015 zahájil příjem žádostí v rámci Grantů a příspěvků Jihočeského kraje z programu Rozvoje venkova a krajiny  pro Opatření Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů.

Další možnost pro regionální zemědělce a potravináře zvýšit konkurenceschopnost

Konečný termín podání je  27. února 2015 do 12:00 hod.

Grant je určen na podporu regionálních zemědělců a potravinářů a je rozdělen do tří podopatření.

  • Podporu mobilních farmářských prodejen. Toto podopatření je určeno podnikatelů v Jihočeském kraji, kteří v rámci své maloobchodní činnosti dodávají potravinářské produkty přímo konečnému spotřebiteli. Finanční prostředky mohou být využity např.  na nákup mobilní farmářské prodejny, jejího zařízení a další.
  • Podporu organizace regionálních výstav hospodářských zvířat. Cílem tohoto podopatření je podpora fyzických a právnických osob v Jihočeském kraji, kteří organizují realizaci regionálních výstav hospodářských zvířat (např. skotu, prasat, ovcí a koz). Prostředky jsou určeny  na financování pronájmu plochy pro vystavované exempláře,  na organizační náklady zajištěné dodavatelským způsobem a další.
  • Podporu prodeje „ze dvora“. Toto podopatření by mělo přispět k rozšíření prodeje čerstvých a kvalitních výrobků prodejem ze dvora. V rámci toho projektu lze  nakoupit zařízení a vybavení prodejny přímého prodeje „ze dvora“ (např. prodejní pult, regály, chladící a mrazící zařízení, váha, registrační pokladna).

 

Žádost je třeba doručit elektronicky a následně vytištěnou se všemi přílohami poštou nebo osobně na

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Podrobné informace, včetně elektronické žádosti a pravidel naleznete na stránkách 

http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_granty_a_prispevky_jihoceskeho_kraje.htm.

 

Zdroj: RAK JK