Jihočeský kraj brzy otevře grantové programy pro zemědělce, včelaře, potravináře i rybáře

Publikováno: 6. 1. 2015

Grantové programy pro rok 2015, které připravil Jihočeský kraj (dále JK),  jsou zveřejněny  na  webových stránkách kraje

http://www.kraj-jihocesky.cz/1984/letak_granty_podpory_a_prispevky_jck_2015.htm.

V letáku naleznete názvy jednotlivých programů, termíny podání, finanční alokace a další. Podrobná pravidla k jednotlivým podporám jsou publikována až po jejich schválení zastupitelstvem JK.

 

Od 9. 1. 2015 budou přijímány žádosti z programu Rozvoje venkova a krajiny pro podopatření:

  • Tvorba krajiny a podpora biodiverzity
  • Podpora chovu ryb ve vodních tocích
  • Podpora začínajících včelařů
  • Podpora ekologického vzdělávání

 

Od 6. 2. 2015 žádosti z programu Rozvoje venkova a krajiny – opatření Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů.

 

Zdroj: RAK JK