Integrované šetření v zemědělství 2023

Publikováno: 12. 9. 2023

Český statistický úřad organizuje ve 3. a 4. čtvrtletí 2023 Integrované šetření v zemědělství 2023 (IŠZ). Toto zjišťování navazuje na sérii strukturálních šetření konaných v České republice od roku 1995, v roce 2016 a Integrované šetření v zemědělství 2020.

Obsahem šetření jsou údaje o počtu a struktuře pracovníků v zemědělství, o výměře a využití obhospodařované zemědělské půdy a jejím vlastnictví či pachtu, o stavech hospodářských zvířat, o ekologickém hospodaření, o jiných výdělečných činnostech zemědělských subjektů, postupech hospodaření s půdou, o strojích a zařízeních používaných v zemědělství a o struktuře sadů jabloní a meruněk.

Cílem šetření je zjistit údaje o skutečném rozsahu českého zemědělství a jejich srovnáním s daty z předchozích šetření vysledovat a popsat změny, k nimž v tomto odvětví dochází. Výsledky zjišťování budou využity pro monitoring, hodnocení a formování zemědělské politiky nejen v České republice, ale i Evropské unii. Šetření je také podkladem pro aktualizaci zemědělského registru, který slouží jako základna pro každoroční zemědělské statistiky. ČSÚ z výsledků šetření zpracovává elektronické publikace, které jsou k dispozici odborné i laické veřejnosti.

Na národní úrovni budou výsledky šetření zveřejněny ve třetím čtvrtletí 2024.

Podrobné informace o Integrovaném šetření v zemědělství 2023

Informační leták pro respondenty IŠZ 2023

 

Krajský garant Integrovaného šetření v zemědělství 2023:

Ing. Dagmar Václavíková
Mobil: 737 280 426
E-mail: dagmar.vaclavikova@czso.cz

Zdroj: ČSÚ