Informace pro žadatele k dotačnímu podpr. ND 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže

Publikováno: 5. 1. 2023

Od 16. 1. 2023 do 31. 1. 2023 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2023 – dotační podprogram 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti.

 

Informace pro žadatele k dotačnímu podpr. ND 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže

Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci SZIF poskytuje

– Národní dotace – Dotační programy - Dotační programy – 8.F. – Ke stažení – Příručky umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI - Dotační podprogram 8.F.c. 2023“, která slouží k relevantnímu vyplnění a podání žádosti k výše zmíněnému dotačnímu podprogramu.

Příručku pro vyplnění a podání žádosti o dotaci 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti 2023 lze stáhnout ZDE.

Na základě podání této žádosti o dotaci pro dotační podprogram 8.F.c. budou žadatelům vydávána zálohová rozhodnutí. Doplatková rozhodnutí budou poté žadatelům vydávána po konci sledovaného období a po podání formuláře s doklady a odpovídajících příloh.

 

Důležité upozornění pro žadatele:

Spolu se žádostí o dotaci je žadatel povinen doložit povinnou přílohu „Plán preventivních opatření“.

Bez přiložení této přílohy v relevantní podobě a množství není možné adekvátně a objektivně posoudit žádost o dotaci, což může vést k prodloužení administrace dané žádosti a může mít vliv i na termín vydání patřičného zálohového rozhodnutí.

Prosíme žadatele, aby se vyvarovali podávání žádosti poslední možný den, neboť v případě technických potíží je potřeba čas pro vyřešení, což v poslední den možného podání je velmi obtížné.

Zdroj:MZE