Informace o Aktuálních výzvách Jihočeského kraje 2023

Publikováno: 4. 1. 2023

Jihočeský kraj na svých stránkách  v sekci Aktuální výzvy - dotace Jihočeského kraje zveřejnil podmínky pro některé dotační programy v roce 2023.

Informace o Aktuálních výzvách Jihočeského kraje 2023

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

PRIORITNÍ OSA – ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ROZVOJ VENKOVA A KRAJINY

1. výzva pro rok 2023

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a krajiny, konkrétně:

Opatření č. 1: Ochrana druhů - je rozděleno na část 1.A Podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy a část 1.B Podpora činnosti okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, z. s..

Opatření č. 2: Podpora chovu ryb ve vodních tocích - jedná se o podporu zarybňování tekoucích vod původními druhy ryb.

Opatření č. 3: Podpora chovu včel - je rozděleno na část 3.A Podpora včelařů a část 3.B Podpora činnosti okresních organizací Českého svazu včelařů, z. s..

Opatření č. 4: Výsadba klimatické zeleně - podpora aktivit obcí v oblasti nové výsadby vhodné zeleně, která povede mimo jiné ke zmírnění dopadů klimatických změn na území Jihočeského kraje.

Podrobné informace, pravidla a žádost na webových stránkách https://kraj-jihocesky.cz/cs/ku_dotace/vyhlasene#datum-vyhlaseni-17-1-2023-rozvoj-venkova-a-krajiny.

Zdroj: Jihočeský kraj