Přímé platby – Ekoschémata

Publikováno: 26. 8. 2022

Jedná se o nový jednoletý motivační nástroj I. pilíře nové společné zemědělské politiky. Podmínky intervencí (opatření) tohoto nástroje jsou pro zemědělce dobrovolné. Podmínky intervencí jsou nastaveny jako Celofaremní ekoplatba. Obsahují řadu požadavků, které si nelze volit samostatně, a které zemědělec pro získání platby musí splnit na všech zemědělských kulturách, které obhospodařuje.

Intervence Ekoschémat v České republice obsahují :

  • Celofaremní ekoplatbu (ve dvou úrovních: základní a prémiová úroveň)
  • Precizní zemědělství

Cílem tohoto nového nástroje je podpořit takové způsoby obhospodařování zemědělské půdy, které vedou k ochraně a zlepšování životního prostředí a krajiny, a které v neposlední řadě představují udržitelné hospodaření s přírodními zdroji.

Podmínky Ekoschémat jdou nad rámec standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) a mají účinněji přispívat ke stanoveným cílům.

Přílohy

Zdroj: MZE