Tabulky výpěstnosti semenáčků a sazenic pro potřeby operace 8.6.1 Programu rozvoje venkova 2014–2020

Publikováno: 15. 8. 2022

Pro informaci zveřejňujeme tabulky výpěstnosti dřevin používané k ověření preferenčních kritérií u žádostí o dotaci na stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnosti z operace 8.6.1 Technika a technologie v lesním hospodářství v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Tabulky výpěstnosti semenáčků a sazenic pro potřeby operace 8.6.1 Programu rozvoje venkova 2014–2020

V žádostech o dotaci na stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost z operace 8.6.1 Technika a technologie v lesním hospodářství v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 mohou provozovatelé lesní školkařské činnosti (držitelé licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu) čerpat body v rámci preferenčního kritéria č. 9 podle struktury své školkařské produkce. Pro ověření oprávněnosti nárokovaných bodů pro SZIF využívá ÚHÚL údaje z hlášení pověření osobě (ÚHÚL), přičemž oddíly reprodukčního materiálu uvedené do hlášení jako osivo (v kg) jsou na množství reprodukčního materiálu (v ks) převáděny pomocí tabulek výpěstnosti semenáčků a sazenic jednotlivých druhů dřevin. Vzhledem k různým údajům v různých zdrojích o výpěstnosti sadebního materiálu zveřejňujeme jednotné tabulky vytvořené pro tento účel.

Přílohy

Zdroj: MZE