Jihočeští zemědělci jsou za polovinou sklizně, výnosy jsou lepší než loni

Publikováno: 2. 8. 2022

Zemědělci v jižních Čechách jsou za polovinou sklizně. Sklidili již skoro všechen ječmen ozimý, téměř 60 procent ozimé pšenice a dvě třetiny ploch osetých řepkou. Průměrný výnos zrnin činí letos zatím v průměru 6,25 tuny z hektaru, skoro o 17 procent víc než loni. Výtěžnost řepky vzrostla meziročně o devět procent, v průměru na 3,21 tuny z hektaru. Letošní úrodu zatím zemědělci prodávají jen minimálně. ČTK to dnes sdělili ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná a zástupci zemědělců.

Jihočeští zemědělci jsou za polovinou sklizně, výnosy jsou lepší než loni

Minulý týden se někde žně zpomalily kvůli dešti. "Na Českobudějovicku zbývá většině agropodnikatelů do dožínek pár slunečných dní, umožňujících maximální nasazení personálu a techniky. Ve vyšších oblastech na Jindřichohradecku nebo na Šumavě se sklízecí mlátičky teprve rozjíždějí," uvedla ředitelka.

Pod střechou již mají zemědělci téměř 60 procent ozimé pšenice, kterou loni oseli víc přes 77.000 hektarů, což je téměř 57 procent z výměry zemědělské půdy oseté základními obilovinami. Liší se kvalita obilí i řepky. Podniky hospodařící na těžších půdách hlásí výnosy mírně nadprůměrné. Na lehkých písčitých půdách sklízejí úrodu podprůměrnou, protože na jaře málo pršelo. Zemědělci, kteří vlastní posklizňové linky a sklady, zatím prodávají letošní úrodu jen minimálně, vyjma předem nasmlouvaných dodávek.

Ve dvou třetinách žní je zemědělské družstvo Opařany na Táborsku, které hospodaří na 4700 hektarech a chová 2000 kusů skotu. Výnos řepky označilo za podprůměrný. "U obilí jsme na průměru. Rozjezd žní byl pomalý, protože bylo hodně napršeno, mokro, ale v současné době se to otočilo do extrémního sucha, jako to bylo na jaře," řekl ČTK předseda představenstva Vlastimil Procházka.

Téměř u konce je se sklizní Zemědělské družstvo Horusice na Táborsku. Pomohlo počasí. Výnosy pšenice jsou kolem osmi tun z hektaru. "Zbývá nám posíct asi pět hektarů pšenice z dvou set a pětadvacet hektarů ovsa, jinak máme hotovo. Řepka šla výnosově v hrubém stavu na 3,8 tuny, na letošek slušné, až mě to překvapilo," řekl ČTK prokurista Milan Houska. Družstvo hospodaří na 550 hektarech.

Za polovinu žní se dostalo Zemědělské obchodní družstvo Borovany na Českobudějovicku. Zatím sklidilo ozimé ječmeny, triticale a ozimou řepku. "Jarní obiloviny neděláme. Teď nás čekají ozimé pšenice. Výnosy jsou průměrné, docela solidní, u řepky v hrubém nad 37 metráků (z hektaru)," řekl ČTK hlavní agronom Jan Kouba. Družstvo obhospodařuje 1590 hektarů orné půdy.

Ve všech krajích ČR se žně rozjely naplno již před dvěma týdny, díky příznivému počasí. Ve srovnání s loňskem jsou rychlejší.

Sklizeň obilovin a řepky v Jihočeském kraji k 1. srpnu 2022:

Plodina Celkově v hektarech Sklizeno k 1. srpnu 2022 v hektarech Podíl sklízených ploch v procentech Celkově sklizeno v tunách Průměrný výnos t/ha 2022
obiloviny celkem 135.994 74.048,8 54,4 462.757,7 6,25
pšenice ozimá 77.461 44.452,2 57,3 286.940 6,46
pšenice jarní 4406 0 0 0 0
ječmen ozimý 16.772 16.762 99,9 101.839,1 6,08
ječmen jarní 16.622 8442 50,7 47.287,6 5,6
žito 2953 260,5 8,8 1462 5,61
oves 10.031 783 7,8 3316,9 4,24
triticale 8149 3349 41,1 21.911,8 6,54
řepka 37.336 25.642,5 68,6 82.231,5 3,21

Autor: ČTK