Aktuální informace k přípravě Strategického plánu SZP 2023–2027 - proces SEA

Publikováno: 1. 8. 2022

Dne 25. 7. 2022 byl předložen na Ministerstvo životního prostředí návrh SP SZP 2023–2027 společně s vyhodnocením jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA).

Návrh Strategického plánu SZP 2023–2027 a dokument Vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví naleznete v Informačním systému SEA, kód MZP265K.

Písemná vyjádření a připomínky k návrhu SP SZP 2023–2027 a k vyhodnocení SEA je nutné zasílat na adresu příslušného úřadu:

Ministerstvo životního prostředí
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
Identifikátor datové schránky: 9gsaax4
E-mail pro elektronická podání: posta@mzp.cz

Dne 25. 8. 2022 od 10 hod. v budově Ministerstva zemědělství se bude konat veřejné projednání s cílem seznámit veřejnost s obsahem návrhu SP SZP 2023–2027 a jeho vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

Pozvánka na veřejné projednání bude v nejbližších dnech zveřejněna na úřední desce MZe a v Informačním systému SEA.

Zdroj: MZE