Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

Publikováno: 28. 7. 2022

Od 01.08.2022 do 31.8.2022 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2023 – dotační podprogram 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže. 

Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci Národní dotace – Dotační programy – 20.B. – Příručky umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI PRO SLEDOVANÉ OBDOBÍ 2023- DOTAČNÍ PROGRAM 20.B. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU DRŮBEŽE“, která slouží k relevantnímu vyplnění a podání žádosti k výše zmíněnému dotačnímu programu.

Příručku pro vyplnění a podání žádosti o dotaci 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže lze stáhnout zde:

Prosíme žadatele, aby se vyvarovali podávání žádosti poslední možný den, neboť v případě technických potíží je potřeba čas pro vyřešení, což v poslední den možného podání je velmi obtížné.

Zdroj: SZIF