Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022

Publikováno: 30. 5. 2022

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – Obecná část a DP 1.D., 1.V., 2.A., 3.i., 3.e., 9.F.i., 10.E., 15., 18., 19., 20. naleznete na stránkách  https://eagri.cz/public/web/file/702499/Zpresneni_Zasad_2022_Obecna_cast_DP_1.D._1.V._2.A._3.i._3.e._9.F.i._10.E._15._18._19._20..pdf.

Zdroj: MZE