Zbývá týden k řádnému podání Jednotné žádosti

Publikováno: 9. 5. 2022

Již více než 17 000 zemědělců podalo Jednotnou žádost (JŽ) 2022, což činí přes 50% z předpokládaného počtu 30 tisíc žadatelů. Téměř všechny žádosti byly podány přes Portál farmáře (PF). Řádný termín pro podání tohoto univerzálního formuláře končí v pondělí 16. května.

Zbývá týden k řádnému podání Jednotné žádosti

Žádost o zařazení do Navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření (NAEKO) zatím podalo přes 5700 uchazečů. O zařazení do opatření Navazujícího ekologického zemědělství (NEZ) požádalo přes 1700 zájemců.

JŽ lze podat ještě do 10. června. Zájemci však musí počítat se sankcí 1 % za každý pracovní den. Možnost pozdního podání se ale nevztahuje na žádosti o zařazení a změnu zařazení v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření a Ekologického zemědělství.

Podání přes Portál farmáře je nejjednodušší. Žadatelé zde získají informace o aktuálním průběhu administrace a také rozhodnutí pro jednotlivá opatření. 

Zdroj: SZIF