SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 12. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Publikováno: 10. 6. 2021

Dne 8. června 2021 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 12. kola příjmu žádostí (období 2014 - 2020).

Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 12. kolo příjmu žádostí – Obecné podmínky, kapitola 5. Žádost o dotaci – zejména kapitola 5.2. Podání Žádosti o dotaci. V souladu s odkazem v Pravidlech pro žadatele, je na webových stránkách www.szif.cz zveřejněn Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře (SZIF POSKYTUJE à Program rozvoje venkova 2014-2020 à sekce „KE STAŽENÍ“ à složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV - projektová opatření“; zároveň zveřejněno i na Portálu farmáře – sekce „Nová podání“ – „Žádosti PRV – projektová opatření“ à sekce „Ke stažení“). V souladu s Pravidly pro žadatele budou na těchto místech postupně zveřejňovány „Podrobné postupy“, které se týkají dalších kroků administrace žádostí.

Informace k vyplňování   formuláře   Žádosti   o dotaci jsou uvedeny v   Instruktážních   listech pro vyplňování Žádosti o dotaci (k jednotlivým operacím 12. kola příjmu žádostí) – Instruktážní listy jsou k dispozici v „Menu“ Žádosti o dotaci (v záhlaví formuláře), nebo na Portálu farmáře – sekce „Nová podání“ - „Žádosti PRV – projektová opatření“ - sekce „Ke stažení“.

Na webových stránkách www.szif.cz je také zveřejněn Postup pro nastavení zasílání emailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře k administraci konkrétních žádostí v rámci projektových opatření (SZIF POSKYTUJE à Program rozvoje venkova 2014-2020 à sekce

„KE STAŽENÍ“ à složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV - projektová opatření“).

Pro úplnost uvádíme, že příjem žádostí 12. kola příjmu žádostí (možnost odesílání Žádostí o dotaci prostřednictvím Portálu   farmáře)   probíhá   od   15.   června   2021   od   8   hodin do 13. července 2021 do 18 hodin.

Zdroj: SZIF