Vyhláška o lesní hospodářské evidenci

Publikováno: 27. 5. 2021

Dne 21. 5. 2021 nabyla platnosti vyhláška o lesní hospodářské evidenci, která je naplněním zmocňovacího ustanovení obsaženého v § 40 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Vyhláška o lesní hospodářské evidenci

Dne 21. 5. 2021 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška o lesní hospodářské evidenci pod číslem 202/2021 Sb. (částka 85).

Účinnost vyhlášky byla stanovena na 1. 1. 2022.

Pro bližší seznámení s textem uvedené vyhlášky je možné využít přiloženou důvodovou zprávu zpracovanou v rámci legislativního procesu.

Přílohy

Zdroj: MZE