Pravidla čerpání podpory na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Publikováno: 5. 3. 2014

Dne 1. 3. 2014 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 30/2014 Sb. o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Toto nařízení stanoví závazná pravidla poskytování podpory, způsob kontroly jejich využití a vzory žádostí. Plné znění nařízení vlády č. 30/2014 Sb. naleznete ve sbírce zákonů.

Ing. Zuzana Skořepová