Metodiky přímých plateb, Natura 2000, ANC, ekologie a dobré životní podmínky pro rok 2021

Publikováno: 29. 3. 2021

Ministerstvo zemědělství na svých webových stránkách zveřejnilo metodiky pro jednotlivá dotační optaření 2021.

Metodiky přímých plateb, Natura 2000, ANC, ekologie a dobré životní podmínky pro rok 2021

Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2021

Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb a poukazuje na změny platné pro letošní rok.

Přílohy

 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., pro rok 2021

Metodika k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, platná pro rok 2021.

Přílohy

 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 43/2018 Sb. a č. 44/2018 Sb. pro rok 2021

Metodika k provádění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, platná pro rok 2021.

Přílohy

 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., pro rok 2021

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, platná pro rok 2021.

Přílohy

 

Mdietoky k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb. a 331/2019 Sb., pro rok 2021

Metodiky k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství a k provádění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, platné pro rok 2021. Provádění opatření ekologické zemědělství a k provádění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, platné pro rok 2021.

Přílohy

Zdroj: MZE