Podmínky přeshraničního pohybu platné od 18.5. 2020 + částečné obnovení vízové agendy

Publikováno: 21. 5. 2020

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI

S platností od 18. 5. 2020 se dále upřesňují podmínky přeshraničního pohybu pracovníků tak, že:

Podmínky přeshraničního pohybu platné od 18.5. 2020 + částečné obnovení vízové agendy
  • jsou podmínky přicestování do ČR, vzhledem k pandemii COVID-19, nově upraveny Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR 20599/2020 ze dne 15. května 2020 (dále jen „OO“ – viz příloha č.2).
  • většina dosavadních podmínek překračování státní hranice ČR podle usnesení vlády č. 511 je přenesena do OO,
  • nově je např. povoleno v omezeném rozsahu obnovení vízové agendy na zastupitelských úřadech ČR,
  • přednostně budou dokončena řízení o dlouhodobých pobytových titulech tj. vytištění všech víz pro držitele schválených zaměstnaneckých karet a mimořádných pracovních víz,
  • přednostně budou přijímány žádosti o víza pro specifikované kategorie cizinců, včetně sezónních zaměstnanců,
    - pro držitele platných víz, kteří přijíždějí do ČR za účelem sezónní práce v zemědělství a potravinářství, platí nadále možnost přicestovaní do ČR bez testu RT-PCR na
  • Covid-19, pokud se podrobí vyšetření do 72 hodin po příjezdu do ČR (viz přílohy).

Konkrétní podmínky podávání žádostí o sezónní víza a organizační aspekty přijímání žádostí Vám zašleme v nejbližší době. Předpokládá se, že MZe bude hrát koordinační roli, podobně jako u programu Zemědělec a Mimořádných pracovních víz.

Od 11.5.2020 je možno podávat nové žádosti o mimořádné pracovní vízum – Ukrajina garantovi Agrární komora ČR na suchan@akcr.cz.

V přílohách naleznete následující aktuální dokumenty:

1) stručnou informaci o změně pravidel, ke stažení 
2) text ochranného opatření MZ ke stažení
3) metodiku MZe pro podávání žádosti o potvrzení nezbytnosti dle OO ke stažení
4) žádost o potvrzení nezbytnosti vstupu na území ČR  ke stažení
5) zjednodušené schéma podmínek pro zemědělce a potravináře MZe ke stažení
6) vzor lékařského potvrzení o výsledku testu ke stažení
7) prováděcí tabulku MV k OO - Pravidla pro vstup do ČR ke stažení

Pracovní překlad online formuláře pro vstup do Maďarska ke stažení

Kompletní informace s prokliky na stránkách: https://www.mzv.cz/budapest/cz/aktuality/madarsko_aktualni_informace_o_opatrenich.mobi

Zdroj: MZE