Informace pro žadatele k opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy a na opatření Lesnictví HRDP 2020

Publikováno: 2. 4. 2020

Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy:

Od 31.3.2020 je možné podávat žádosti o dotaci na náhradu v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy (závazky 2007-2013) na rok 2020.

Žádost o dotaci na náhradu EAFRD pro rok 2020 lze řádně podat do 15. 6. 2020.

Upozornění!

Žádosti, které se odkazují na žádosti o dotaci na založení lesního porostu v letech 2007-2013 včetně, nemají nárok na dotaci na péči o lesní porost.

Bližší informace naleznete na

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa2%2F2%2F21%2F1585646024204.pdf.

Opatření Lesnictví HRDP 2020:

Od 31.3.2020 je možné podávat žádosti o dotaci na náhradu v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy (závazky 2004-2006) na rok 2020.

Žádost o dotaci na náhradu HRDP pro rok 2020 lze řádně podat do 15. 6. 2020.

Bližší informace naleznete na https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fhrdp%2F04_lesnictvi%2F1585646081295.pdf.

Zdroj: SZIF