Monitoring hraboše polního

Publikováno: 14. 1. 2020

V souvislosti s pokračujícím kalamitním stavem výskytu hraboše polního, začali inspektoři ÚKZÚZ s monitoringem již v prvních lednových dnech. 

Monitoring hraboše polního

Potvrdil se fakt, že populace hraboše vstoupily do roku 2020 v extrémně vysokých počtech (srovnatelných s letní četností populace). Taktéž počasí umožňuje hrabošům nerušený prostor pro další škody.

Z dat je patrné, že populace dosáhly v prosinci 2019 šestinásobku prahu škodlivosti (cca 1200 nor/ha), přičemž průměrné hodnoty populací ve stejném období v roce 2014 a 2015 dosahovaly okolo 100 nor/ha. Zjištěné hodnoty tak potvrzují neskutečnou sílu populační hustoty hrabošů a v případě, že nepřijde koncem ledna nebo v průběhu února holomráz nebo naopak dostatek srážek, které by zatopily nory, mohou se současné odhady škod na úrodě vyšplhat na další miliardu(y) korun. 


Co se týče lokalizace škod, stále trvá, že největší problémy je možné očekávat v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji. Problémy s přemnoženými hraboši se ale přes zimu začaly objevovat i v dalších okresech mimo Moravu. Největší poškození zaznamenaly ozimé porosty seté po řepce s minimálním zpracováním a dále po zrnové kukuřici. Tam, kde proběhlo zpracování půdy nad 20 cm se poškození hrabošem oddálilo, ale i na těchto pozemcích nakonec docházelo v průběhu listopadu ke kolonizaci, která v celé řadě případů nakonec dosáhla podobné hustoty, jako na pozemcích zpracovaných minimalizací. 

V současnosti je povolena aplikace rodenticidů do nor. Otázkou je, zda bude možné rozbujelé populace hrabošů na jaře vůbec možné touto cestou účinně regulovat. Kapitolou samu pro sebe jsou plochy s potvrzeným výskytem chráněných druhů, na kterých je vyloučena aplikace rodenticidů. V kombinaci se svažitými plochami, kde je zákaz orby, pokud nebylo před tím pole organicky prohnojeno, je pro zemědělce situace v podstatě neřešitelná.  

Aktuální výstupy monitoringu hraboše polního je možné sledovat v aplikaci Mapy výskytu.

Bližší informace na stránkách http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|met:domu|kap1:aktuality|kap:2020.

Zdroj: ÚKZUZ