O 3,8 miliardách pro zemědělce rozhodne vláda

Publikováno: 4. 11. 2019

Ministerstvo zemědělství navrhuje, aby zemědělci dostali v příštím roce v národních dotacích 3,8 miliardy korun, stejně jako letos.

O 3,8 miliardách pro zemědělce rozhodne vláda

Vyplývá to z ministerského materiálu, který má ČTK k dispozici. O přerozdělení peněz rozhodne v pondělí vláda. Nejvíce peněz, přes miliardu korun, by mělo jít na zlepšování podmínek v chovech hospodářských zvířat.

Do odvětví živočišné výroby by mělo podle předkládací zprávy k materiálu směřovat 2,7 miliardy korun, do odvětví rostlinné výroby 351 milionů, do potravinářství 578 milionů a na ostatní aktivity 193 milionů Kč. "Důvodem je snaha bránit nepříznivému vývoji některých odvětví živočišné výroby, jež je nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově a která v současnosti ztrácí pozice (chovy prasat a drůbeže), přestože předpoklady pro konkurenceschopnou produkci v podmínkách ČR existují," uvádí ministerstvo.

V nákazovém fondu by tak mělo být, v případě vládního a sněmovního souhlasu, 763 milionů korun, na poradenství a vzdělávání plánuje stát přerozdělit 141 milionů, například na podporu potravinových bank 63 milionů korun či na podporu producentů kvalitního mléka 400 milionů korun.

Stát také plánuje přerozdělit tři miliony korun na podporu obcím, aby měly peníze na pečování o zvířata, která jsou odebraná například kvůli týrání původním majitelům.

Kódprog.

Název programu

rok 2020

 

dotace k hospodář. výsledku(neinvestiční)

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje)

   

tis. Kč

tis. Kč

1.D.

Podpora včelařství

105.000

 

1.I.

Podpora vybudování kapkové závlahy

 

35.000

1.R.

Podpora restrukturalizace ovocných sadů

 

95.000

1.V.

Podpora restrukturalizace ovocných sadů v ekologickém zemědělství

 

15.000

2.A.

Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat

220.000

 

3.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

162.000

18.000

6.

Genetické zdroje

78.500

 

8.

Nákazový fond

763.100

 

9.

Poradenství a vzdělávání

140.700

700

10.D.

Podpora evropské integrace nevládních organizací

20.000

 

10.E.

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe

23.000

 

13.

Podpora zpracování zemědělských produktů

 

500.000

15.

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

84.000

 

17.

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

22 000

 

18.

Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

43.000

20.000

19.

Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ

400.000

 

20.

Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

1.052.000

 

23.

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče

3.000

 
   

3.116.300

683.700

 

C e l k e m

3.800.000


 

   

Autor: ČTK