Zveřejnění zjištění a výsledků z kontrolní činnosti

Publikováno: 8. 10. 2019

ÚKZÚZ se v rámci výkonu působnosti rozhodl využít možnosti dané v § 8 odst. 4 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, a touto formou přistoupil ke zveřejňování svých zjištění a výsledků z kontrolní činnosti prováděné podle zvláštních právních předpisů v jeho věcné působnosti.

Důvodem zveřejňování těchto informací je ochrana zdraví lidí, zvířat, životního prostředí a ochrana spotřebitele. Informace v níže zveřejněné tabulce budou průběžně aktualizovány.

Přílohy

Zdroj: ÚKZUZ