Bylo spuštěno 8. kolo Programu rozvoje venkova

Publikováno: 8. 10. 2019

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal dnes 8.10.2019 přijímat žádosti k 8. kolu Programu rozvoje venkova (PRV). Cílem je podpořit investice do potravinářských a lesnických podniků, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávání i projekty spolupráce. Celkem je pro žadatele připravena částka 1,6 miliardy korun.

Podzimní kolo příjmu žádostí startuje. Pro snazší orientaci i pomoc žadatelům organizovala platební agentura SZIF ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov v průběhu září sérii seminářů. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, je k dispozici Informační materiál k základním změnám pro 8. kolo a častým chybám žadatelů na webových stránkách www.szif.cz v nejčastějších dotazech, v sekci PRV. Nápomocné budou určitě také podrobné manuály a instruktážní listy pro vyplňování žádostí, které jsou na Portálu farmáře.

8. kolo je zaměřeno na investice do potravinářských a lesnických podniků, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávání i projekty spolupráce. Celková částka na podporu projektů je 1,6 miliardy korun. Hlavní novinkou pro žadatele v tomto kole bude výrazné snížení náročnosti u zadávání zakázek s předpokládanou hodnotou do 2 000 000 korun bez DPH na dodávky a/nebo služby, resp. do 6 000 000 korun bez DPH u stavebních prací. V těchto případech se ruší uzavřené výzvy a nahrazují se jednodušším cenovým marketingem. Pravidla pro žadatele 8. kola jsou k dispozici na webových stránkách SZIF a Ministerstva zemědělství.

Příjem žádostí probíhá prostřednictvím Portálu farmáře od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin. Do 19. listopadu 2019 se žadatelé na webových stránkách www.szif.cz nebo www.eagri.cz/prv dovědí, jak jejich žádost dopadla, tedy jestli byla doporučena či nedoporučena k další administraci nebo zůstala v kategorii Náhradník. Tyto výsledky budou uvedeny vždy pod konkrétní operací. Ti, jejichž žádosti „pokračují“ dále (kategorie Doporučen a Náhradník), budou následně dokládat přílohy k Žádosti o dotaci. Samotné schvalování žádostí by pak dle předpokladů mělo probíhat od srpna příštího roku.

 

Zdroj: SZIF