ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ ČESKÉHO VČELAŘSKÉHO PROGRAMU PRO OBDOBÍ 2020 AŽ 2022

Publikováno: 29. 7. 2019

První včelařský rok - období od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020

ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ ČESKÉHO VČELAŘSKÉHO PROGRAMU PRO OBDOBÍ 2020 AŽ 2022

Dne 14. 6. 2019 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/974, kterým EK schvaluje Český včelařský program 2020 až 2022 a výši příspěvku EU na podporu včelařství v tomto období.

V souvislosti se schváleným Českým včelařským programem bylo dne 27. června 2019 ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 148/2019 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů, tzv. „včelařské eurodotace“.

Provádění jednotlivých opatření v programovém období Českého včelařského programu 2020 - 2022 budou realizována v období od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2022.

Žádosti o dotaci na jednotlivá opatření pro první včelařský rok, který bude probíhat od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020 mohou žadatelé podávat nejpozději do termínu 1. 8. 2019.

Informace potřebné k podání žádosti včetně formulářů žádostí o dotaci naleznete https://www.szif.cz/cs/dotace-na-opatreni-v-oblasti-vcelarstvi.

Srovnávací tabulka změn dotačních podmínek mezi programovým obdobím 2017 až 2019 a programovým obdobím 2020 až 2022 je Vám k dispozici www.szif.cz. > SZIF poskytuje > Eurodotace – podle NV č. 197/2005 Sb. - Státní zemědělský intervenční fondspolečné organizace trhu > živočišná výroba > včelařství > včelařské eurodotace - podle NV č. 148/2019 Sb. > Ke stažení > Příručka, důležité informace https://www.szif.cz/cs/dotace-na-opatreni-v-oblasti-vcelarstvi.

 Další doprovodné informace (Formuláře požadavků pro chovatele včel a jejich příloh, Příručka pro chovatele včel, Přehled žadatelů, jejichž prostřednictvím budou chovatelé podávat své požadavky o dotaci na jednotlivá opatření) budou zveřejněny v září na webových stránkách SZIF www.szif.cz. > SZIF poskytuje > společné organizace trhu > živočišná výroba > včelařství > včelařské eurodotace - podle NV č. 148/2019 Sb.

Zdroj: SZIF