Lesnictví

Žofinka, Stará a Nová řeka vstupují do klubu „NPR“

31. 7. 2013 - 16:20

Nově vyhlášené národní přírodní rezervace na Jindřichohradecku chrání především vodní a bahenní faunu a flóru   

První srpen 2013 přináší do běžného života některé změny. Podražily poštovní služby, zvýšila se minimální mzda na 8500 korun a zaměstnanci mohou dostávat opakovaně smlouvu na dobu určitou. Co je ale důležité z dlouhodobého hlediska – vyhláškami MŽP byly ustanoveny i tři nové přírodní rezervace. Rešovské vodopády v Moravskoslezském kraji a  v jižních Čechách NPR Žofinka u Dvorů nad Lužnicí a  NPR Stará a Nová řeka. 

Žofinka je krásná česká zdrobnělina z řeckého Sofia, čili moudrost. Žofinky mají svátek 15. května, je jich u nás asi 2400 a patří na 290 místo v oblibě českých příjmení. V každém případě i vy budete po návštěvě  rezervace Žofinka moudřejší. Její základ tvoří rašeliniště v lesním komplexu asi dva kilometry na západ od Dvorů nad Lužnicí. 

Nejlépe se sem dostanete autem po mezinárodní E49 z Třeboně na Halámky. V nadmořské výšce kolem 470 m. n .m. tu na téměř 130 hektarech najdete rašeliniště s typickým blatkovým borem a podrostem rojovníku. V kdysi těženém rašeliništi jsou patrné odvodňovací stoky a vedle borovice blatky a rojovníku tu rostou borůvky černé, vlochyně bahenní , bříza bělokorá, krušina olšina, smrk ztepilý, kapraď, bezkolec rákosovitý či metlička křivolaká. Žije tu více než čtyřicet druhů obratlovců a ptáků a řada pavouků a brouků. 

I oblast Staré řeky, která byla vyhlášena rezervací už v roce 1956, a především s ní bezprostředně spojené Nové řeky, je vlastně územím nikoliv přirozeným, ale člověkem přetvářeným už od středověku. Původní koryto Lužnice a okolní niva jsou dílem přírody, nicméně Novořecká hráz s duby a okolní rybníky jsou dílem lidských rukou a umu středověkých rybníkářů.

Mezi významné rostlinné skupiny tu patří bažinné olšiny, duby letní,  společenstva blatouchů bahenních, bledulí jarních a ďáblíku bahenního. Ve slepých ramenech se vyskytuje řada ohrožených vodních rostlin. Svůj domov tu mají desítky druhů brouků a motýlů a území je hnízdištěm či potravní základnou množství  vodních ptáků – chřástala vodního, chřástala kropenatého, ledňáčka říčního, čápa černého, jestřába lesního či  orla mořského. Žije tu i vydra říční. Oblast znají dobře nejen pěší nebo cykloturisté, ale svoje kouzlo má především pro četné vodáky, kteří sjíždějí Lužnici.   

číst více

Návštěvníky uchvátil gepard i mrmlání

2. 7. 2013 - 15:55

Minulou sobotu 29. června 2013 se v Hluboké nad Vltavou u loveckého zámku Ohrada uskutečnily již tradiční Národní myslivecké slavnosti. Atraktivní program zaujal nejen myslivce, ale i širokou veřejnost. Na rodiny s dětmi zde čekalo mnoho atrakcí. Poznávací stezka, kreslení, workshopy, volný vstup do Zoologické zahrady nebo pro večerníčky o Vydrýskovi či malých medvíďatech oblíbený Václav Chaloupka.

V průběhu celého dne se návštěvníci těšili z produkce trubačů, případně sledovali ukázky myslivecké kynologie a sokolnictví včetně speciálně cvičeného geparda. S velkým zájmem se setkala i exkurze do nedaleké Staré obory. Široká veřejnost se pozorně seznamovala s mysliveckým právem a jeho zvyklostmi ve volně přístupné expozici zámku Ohrada. Ukázky mysliveckých tradic včetně vábení a hlasů zvěře nebo čižby probíhaly v areálu během celého dne. Veliká nabídka mysliveckých  potřeb, pomůcek a vybavení ve stáncích před zámkem i na nádvoří lákala nejen aktivní myslivce.

Vrcholem programu bylo divácky velmi atraktivní Mistrovství České republiky ve vábení jelenů. V 15. ročníku tohoto podniku se před zaplněným nádvořím zámku Ohrada předvedlo celkem 16 vábičů. Diváci i pětičlenná porota vyslechli postupně hlasové ukázky mladého jelena, jelena u laní, hlas dvou jelenů na říjišti, vítězný ryk a nakonec mrmlání.

číst více

„Budoucnost myslivosti / Myslivost v budoucnosti” – Pozvánka na mezinárodní workshop

11. 6. 2013 - 16:31

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. pořádá 28. června 2013 v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou mezinárodní odborný seminář na téma směřování myslivosti za účasti zástupců Bavorského mysliveckého svazu.Pořadatelé žádají o nahlášení účasti nejpozději do 25. 6. 2013. Seminář je realizován v rámci přeshraničního projektu „Management zvěře na Šumavě a v Bavorském lese", podpořen z prostředků programu EÚS Cíl 3 ČR-Bavorsko. Účast na semináři je bezplatná.

Pozvánka, program a kontakt zde

číst více

Bendl chce sloučit hřebčince v Písku a Tlumačově pod Lesy ČR

15. 5. 2013 - 13:00

Praha/Písek/Tlumačov 15. května (ČTK) - Ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) chce sloučit hřebčince v Písku a Tlumačově na Zlínsku pod státní podnik Lesy České republiky (LČR). Měl by tím uspořit 25 milionů korun ročně. Slibuje si od toho i posílení zaměstnanosti v regionech. Využití chladnokrevných koní při těžbě dřeva v lese má podpořit jejich chovy. V Písku tento krok vítají, podobně záměr vnímají i v Tlumačově. 

    "Převedením hřebčinců pod Lesy ČR stát ušetří finanční prostředky, protože ze tří podniků se stane jeden, čímž klesne řada nákladů," uvedl ministr. Díky těžbě dřeva za pomocí chladnokrevných koní bez použití těžké techniky se podle něj navíc podaří podpořit i zaměstnanost v regionech. "Právě těžba za pomoci chladnokrevníků je osvědčeným způsobem, díky kterému najde uplatnění mnoho odborníků," dodal Bendl. 

    Chladnokrevná plemena koní jsou vzhledem ke své mírnější povaze využívána kromě prací v lese také při dalších příležitostech, kde je vyžadována spolehlivost a klid koní. 

    "Tento krok hodnotíme pozitivně, Lesy ČR představují silného partnera, který nám může zajistit další rozvoj," řekl ČTK ředitel píseckého hřebčince Karel Kratochvíle. Podle něj ministerstvo zemědělství nemohlo poskytovat hřebčinci peníze na další investice. Od Lesů ČR v Písku očekávají, že by finance na nové projekty a modernizaci areálu, mohli dostat. "Přesun k Lesům ČR by pro nás patrně představoval větší ekonomickou jistotu," uvedl Kratochvíle. 

    S plánem ministerstva jsou seznámeni také v Tlumačově. "Pevně věřím, že je to jedna z dobrých variant. Koně a lesy k sobě měli vždycky blízko. Pokud by to mělo hřebčincům pomoct, nebráním se tomu," doplnil ředitel Zemského hřebčince Tlumačov Antonín Černocký. 

    Bendlův záměr musí projednat vláda. Sloučení obou státních podniků by mohlo nastat ve druhé polovině letošního roku. 

Zdroj: http://www.kisjk.cz/ 

číst více

Dne 3. března 2013 začíná platit nařízení EU v oblasti dřeva (EUTR), které má zastavit uvádění nezákonně vytěženého dřev

19. 4. 2013 - 22:04

EUTR zakazuje uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na trh EU. Nařízení se vztahuje na dřevo a dřevařské výrobky poprvé uváděné na trh EU.

Obchodujete se dřevem?
Dne 3. března 2013 začíná platit nařízení EU v oblasti dřeva (EUTR), které má zastavit uvádění nezákonně vytěženého dřeva na trh Evropské unie. Nařízení se dotkne všech, kdo obchoduje se dřevem nebo dřevařskými produkty, tedy i vás!

EUTR zakazuje uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na trh EU. Nařízení se vztahuje na dřevo a dřevařské výrobky poprvé uváděné na trh EU.

Proč potřebujeme EUTR?
Nezákonná těžba dřeva má závažné hospodářské, environmentální a sociální dopady na lesy, které na světě zbývají, a na komunity, které jsou na nich závislé. Vede také ke ztrátě příjmů ve výši milionů eur a kazí úsilí hospodářských subjektů dodržujících zákony, jako je ten váš. Nařízení tento problém řeší.

Koho se týká?
EUTR dělí ty, kdo obchodují se dřevem a dřevařskými výrobky, do dvou kategorií – hospodářské subjekty a obchodníci.

  • Hospodářské subjekty, které poprvé uvádějí dřevo nebo dřevařské výrobky na trh EU, nesou hlavní díl odpovědnosti. Mají povinnost zavést systém řízení rizika, takzvaný systém „náležité péče“.
  • Obchodníci, kteří nakupují nebo prodávají dřevo nebo dřevařské výrobky, které již byly uvedeny na vnitřní trh, mají povinnost pouze vést záznamy o svých dodavatelích a zákaznících, aby bylo možné dřevo snadno vysledovat.

Ať patříte mezi hospodářské subjekty nebo obchodníky, další informace o svých povinnostech (včetně „ systému náležité péče“) najdete na stránkách Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů: http://www.uhul.cz/cesnap/

zdroj:  http://www.eagri.cz

číst více