Příručka o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU

Publikováno: 23. 4. 2018

Příručku o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU se Ministerstvo zemědělství rozhodlo umístit na webové stránky:  http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/publikace/informacni-zdroje-o-podminkach.html z důvodu stále se opakujících dotazů vztahujících se k podnikání v segmentu vývozu a dovozu zemědělských a potravinářských výrobků. Jedná se o základní zdroje informací a soupis adres, na nichž mohou podnikatelé, kteří hodlají začít vyvážet či dovážet zemědělské a potravinářské položky, získat základní informace nezbytné k zahájení takovéto činnosti.

Odbor zahraničně obchodní spolupráce MZe vydává každoročně publikace s různým pohledem na realitu zahraničního obchodu České republiky, které mohou být rovněž určitým vodítkem pro začínající podnikatele (k dispozici rovněž na webových stránkách MZe). Informační zdroje budou průběžně aktualizovány.

Zdroj: MZE